Vandring på kyrkbacken

Följ med oss på en vandring på Kyrkbacken i tid och rum. Vi följer de gamla gatorna. Dagens gatunät är i stort identiskt med gatunätet i 1751 års karta med undantag av dagens Skvallergränd som 1751 endast gick mellan Blåsbogatan och Djäknegatan samt Lykttändargränd som slutade vid Djäknegatan. Nuvarande Humlegården bestod av ett antal större tomter på västra sidan samt ett antal mindre tomter på östra sidan.

Sommartid anordnar Visitvästerås, visit@vasteras.se, mfl vandringar på Kyrkbacken, men ni kan redan nu följa med oss på en virtuell vandring. De äldre bilderna är hämtade från stadsarkivet i Västerås. Färgbilderna från 1940-talet kommer från Carl Hennings samlingar.

2020. Söderut. Bildkälla: MG-Foto Marijo Grgic

2019. Söderut. Bildkälla: MG-Foto Marijo Grgic

2019. Norrut. Bildkälla: MG-Foto Marijo Grgic

1960-tal. Foto Ernst Blom. Bildkälla: Västmanlands läns museum

1920-tal foto från kyrkan. Bildkälla Västmanlands läns museum

1903. Foto Ernst Blom. Bildkälla: Västmanlands läns museum

Blåsbogatan

Vid 1902 års stadsplaneändring fick gatan namnet Blåsbogatan. Det fanns en tidigare Blåsbogata, ett kvarter öster om denna som vid samma tid får namnet Djäknegatan. Både den nya och den gamla Blåsbogatan ledde upp mot landeriet Blåsbo som idag är en stadsdel med samma namn. Tidigare hette gatan Nya Kyrkogårdsgatan då den ledde fram till nya Kyrkogården. Den invigdes 1818 och blev sedermera Gamla Kyrkogården som idag heter Wallinska Kyrkogården efter dåvarande domprosten i Västerås Johan Olov Wallin som invigde den.

2018 norrut från Skvallergränd. Keijserska villan. Foto Kyrkbacksföreningen

2018. Foto Kyrkbacksföreningen

Branden i Keijsers kvarter. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2014. Brandkåren något år senare. Foto Kyrkbacksföreningen

2018 söderut från Kyrkbacksgatan. Foto Kyrkbacksföreningen

1979. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

Branden i Keijsers kvarter. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1963. Blåsbogatan 8. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2020 Wallinska kyrkogården. Foto Kirsi Söderberg

2018 Wallinska kyrkogården. Foto Kyrkbacksföreningen

1945 Wallinska kyrkogården. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2018 norrut mot Skvallergränd. Foto Kyrkbacksföreningen

1942. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2018 norrut från Lykttändargränd. Foto Kyrkbacksföreningen

1920-tal. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2020 söderut mot Lykttändargränd. Foto Kirsi Söderberg

2020 söderut mot Skolgatan. Foto Kirsi Söderberg

2020. Foto Kirsi Söderberg

2020. Foto Kirsi Söderberg

2020. Foto Kirsi Söderberg

2020. Gamla gymnastikhallen. Foto Kirsi Söderberg

1971. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1945. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1954 Folkets hus. Blåsbogården. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

Humlegården

Humlegården ligger mitt i Kyrkbacken och var ursprungligen en stor tomt med ett par friliggande bostadshus, ett stall samt en stor öppen köksträdgård. Området har delvis bebyggts, delvis gjorts om till park.

2020 söderut. Bildkälla: MG-Foto Marijo Grgic

2020. Bildkälla: MG-Foto Marijo Grgic

2018. Foto Kyrkbacksföreningen

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2020 från Rektorsgatan. Foto Kirsi Söderberg

2018. Foto Kyrkbacksföreningen

1975. Foto Bertil Forsén. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2018 norrut. Foto Kyrkbacksföreningen

2017. Foto Kyrkbacksföreningen

2009. Äppelträd Fagerö. Foto Jan Smede

2009. Äppelträd Fagerö. Foto Jan Smede

djäknegatan

Djäknegatan hette från början Blåsbogatan och ledde upp mot landeriet Blåsbo. Den nuvarande Blåsbogatan hette tidigare Nya Kyrkogårdsgatan och ligger ett kvarter väster om denna gata. Att de var tvungna att byta namn berodde på att man 1875 färdigställde en ny kyrkogård och den Nya Kyrkogården blev den Gamla Kyrkogården. Så vid stadsplaneändringen 1902 fick Nya Kyrkogårdsgatan ta över namnet Blåsbogatan och den här gatan fick då namnet Djäknegatan, efter benämningen djäkne för elev på läroverket.

2020 norrut från Skolgatan. Foto Kirsi Söderberg

2020. Foto Kirsi Söderberg

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1945. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2020 söderut mot Skolgatan. Foto Kirsi Söderberg

2020. Foto Kirsi Söderberg

1960. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1942. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2018 norrut mot Lykttändargränd. Foto Kyrkbacksföreningen

1980. Foto SBK. Bildkälla Västerås stadsarkiv

1964. Foto Lennart Nilsson. Bildkälla: Fam. Keijser

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla Västerås stadsarkiv

2020 norrut mot Skvallergränd. Foto Kirsi Söderberg

2020. Foto Kirsi Söderberg

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1945. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2020 söderut mot Lykttändargränd. Foto Kirsi Söderberg

2020. Foto Kirsi Söderberg

1974. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1964. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2020 norrut mot Skvallergränd. Foto Kirsi Söderberg

2018. Foto Kyrkbacksföreningen

1974. Foto Bertil Forsén. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1965-1970. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2020 norrut från Skvallergränd. Foto Kirsi Söderberg

1970-tal. Foto SBK. Bildkälla Västerås Stadsarkiv

1965-70. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1945. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2020 söderut från Kyrkbacksgatan. Foto Kirsi Söderberg

2018. Foto Kyrkbacksföreningen

1980. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1961. Foto SBK. Bildkälla Västerås stadsarkiv

2018 norrut från Kyrkbacksgatan. Foto Kyrkbacksföreningen

1979-80. Foto SBK. Bildkälla Västerås stadsarkiv

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla Västerås stadsarkiv

1945. Foto Carl Henning. Bildkälla Västerås stadsarkiv

2018 söderut mot Kyrkbacksgatan. Foto Kyrkbacksföreningen

1991. Foto SBK. Bildkälla Västerås stadsarkiv

1961. Foto SBK. Bildkälla Västerås stadsarkiv

1940-tal. Foto Carl Henning. Bildkälla Västerås stadsarkiv

2018 söderut mot Kyrkbacksgatan. Foto Kyrkbacksföreningen

1980. Foto SBK. Bildkälla Västerås stadsarkiv

1965. Foto SBK. Bildkälla Västerås stadsarkiv

1961. Foto SBK. Bildkälla Västerås stadsarkiv

2020 norrut mot Brunnsgränd. Foto Kirsi Söderberg

2018. Foto Kyrkbacksföreningen

 

1980. Foto SBK. Bildkälla Västerås stadsarkiv

1940-tal. Foto Carl Henning. Bildkälla Västerås stadsarkiv

Skvallergränd

Två gånger har denna gränd fått namnet Skvallergränd. Man får förmoda att namnet är ett så kallat naturligt namn. Det behövs inte så mycket fantasi för att förstå vad som förekom i gränden. Under perioden 1876 till 1910 fick gränden byta namn till Kyrkogårdsgränden då den mynnade ut i den dåvarande Nya Kyrkogården. Efter 1910 heter den Djäknegränd för att 1965 åter igen heta Skvallergränd.

2018 österut från Blåsbogatan. Foto Kyrkbacksföreningen

2001. Foto Kyrkbacksföreningen

1979. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2020 västerut mot Blåsbogatan. Foto Kirsi Söderberg

2018. Foto Kyrkbacksföreningen

2001. Foto Kyrkbacksföreningen

1950. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2020 österut mot Rektorsgatan. Foto Kirsi Söderberg

2020. Foto Kirsi Söderberg

1970-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2018 västerut från Rektorsgatan. Foto Kyrkbacksföreningen

1974. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

lykttändargränd

Nedre delen mot Västra Kyrkogatan hette tidigare Gymnasiegränd.

2018 österut från Västra Kyrkogatan. Foto Kyrkbacksföreningen

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1942. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2018 västerut mot Västra Kyrkogatan. Foto Kyrkbacksföreningen

2001. Foto Kyrkbacksföreningen

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1945. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2020 österut mot Djäknegatan. Foto Kirsi Söderberg

2020. Foto Kirsi Söderberg

2018. Foto Kyrkbacksföreningen

1961.Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv 

2020 österut mot Rektorsgatan. Foto Kirsi Söderberg

2018. Foto Kyrkbacksföreningen

1979. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1960-tal.Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv 

2018 västerut mot Djäknegatan. Foto Kyrkbacksföreningen

2001. Foto Kyrkbacksföreningen

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2001. Detalj på porten. Foto Kyrkbacksföreningen

rektorsgatan

Gatan har namnet Rektorsgatan efter rektorstjänsten vid läroverket, nuvarande Rudbeckianska gymnasiet. Gymnasiet, som är Sveriges äldsta, grundades 1623 av konung Gustaf II Adolf efter inrådan av Västeråsbiskopen Johannes Rudbeckius. Tidigare benämndes gatan Övre gatan.

2018 norrut från Skolgatan. Foto Kyrkbacksföreningen

2018. Foto Kyrkbacksföreningen

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1945. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2020 norrut mot Lappgränd. Foto Kirsi Söderberg

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2018 söderut mot Lappgränd. Foto Kyrkbacksföreningen

1964. Foto Lennart Nilsson. Bildkälla: Fam. Keijser

1964. Foto Lennart Nilsson. Bildkälla: Fam. Keijser

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2020 norrut mot Kyrkbacksgatan. Foto Kirsi Söderberg

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1945. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1942. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2020 norrut mot Kyrkbacksgatan. Foto Kirsi Söderberg

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1942. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1942. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2020 söderut mot Kyrkbacksgatan. Foto Kirsi Söderberg

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2018 norrut mot Ringvägen. Foto Kyrkbacksföreningen

1983. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1968-1970. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

kyrkbacksgatan

Redan så tidigt som på 1400-talet talas det i två brev om en tomt som ligger norr om domkyrkan på Kakuberget. Detta berg omtalas senare i folkmun som Backarna därav Kyrkbacken. Backen norr om domkyrkan.

2018 västerut mot Rektorsgatan. Foto Kyrkbacksföreningen

1960. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2020 västerut från Rektorsgatan. Foto Kirsi Söderberg

2020. Foto Kirsi Söderberg

2018 västerut från Rektorsgatan. Foto Kyrkbacksföreningen

2001. Foto Kyrkbacksföreningen

1945. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1944. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2020 västerut mot Blåsbogatan. Foto Kirsi Söderberg

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla Västerås stadsarkiv

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla Västerås stadsarkiv

1960-tal. Flinkstugan. Foto SBK. Bildkälla Västerås stadsarkiv

2020 österut från Djäknegatan. Foto Kirsi Söderberg

2018. Foto Kyrkbacksföreningen

1969. Foto SBK. Bildkälla Västerås stadsarkiv

1961. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2018 österut från Blåsbogatan. Foto Kyrkbacksföreningen

2018. Foto Kyrkbacksföreningen

1972. Foto SBK. Bildkälla Västerås stadsarkiv

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla Västerås stadsarkiv

2018 österut från Blåsbogatan. Foto Kyrkbacksföreningen

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla Västerås stadsarkiv

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla Västerås stadsarkiv

1908. Foto Ernst Blom. Bildkälla Västerås stadsarkiv

Lappgränd

När den första officiella namnsättningen sker på 1840-talet får gränden namnet Procentargränd efter den snikne kommisionslantmätaren CA Beckmark. När gatan bytte namn till Lappgränd är okänt men namnet kan ha uppstått av att det är en liten kort, smal gatustump, en lapp.

2018 österut från Rektorsgatan. Foto Kyrkbacksföreningen

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2018 västerut från Gåsmyregatan. Foto Kyrkbacksföreningen

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

gåsmyregatan

I norra ändan av Gåsmyregatan låg en av stadens tullar. Härifrån fortsatte vägen mot Tunby och Romfartuna. Det var länge stadens nordligaste gräns. Namnet kommer från Gåsmyr-Wreten ägor som gränsade mot staden i norr och som senare blev en stadsdel med namnet Gåsmyrevreten.

2018 norrut från Skolgatan. Foto Kyrkbacksföreningen

1975. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1970-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1961. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2018 söderut från Kyrkbacksgatan. Foto Kyrkbacksföreningen

1970-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1979. Gåsmyretullen. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2018 söderut mot Skolgatan. Foto Kyrkbacksföreningen

1970-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1970-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

Brunnsgränd

Namnet har tagits efter Mästermans källa, brunnen där mästerman hämtade sitt vatten. Den ansågs vara stadens finaste brunn. Inte för att mästerman hämtade sitt vatten där utan för att vattnet ansågs vara stadens bästa. Vid revidering av stadsplanen 1902 fick gränden namnet Brunnsgränd. Tidigare namn var Mästermansgränden. Mästermannen var en äldre benämning på skarprättaren. Galgen har under vissa tider varit belägen norr om Brunnsgränd och mästermannen hade sin tomt längst ut vid nuvarande Djäknegatan, fram till omkring 1830.

2018 österut mot Rektorsgatan. Foto Kyrkbacksföreningen

1980. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2018 västerut mot Djäknegatan. Foto Kyrkbacksföreningen

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

skolgatan

Gatan har hetat Skolgatan sedan 1878 års stadsplaneändring. Den fick då namnet efter det intilliggande läroverket, nuvarande Rudbeckianska gymnasiet. Det finns dokument som tyder på att där dagens gata går fram, kan stadens norra gräns möjligen ha gått på 1300-talet. Det tidigaste dokumenterade namnet är Bred Gatan. Man kan fundera över namnet och tittar på kartor från 1600-talet så är gatan något bredare än vad som var vanligt i den medeltida staden Västerås. Någon gång mellan 1688 och 1854 års karta har gatan fått namnet Norra Kyrkogatan vilket faller sig naturligt då gatan är belägen norr om domkyrkan.

2018 västerut mot Västra Kyrkogatan. Foto Kyrkbacksföreningen

1961. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1960-tal. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2020 österut mot Vasagatan. Foto Kirsi Söderberg

1968. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2020. Foto Kirsi Söderberg

1972. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1980 österut mot Vasagatan. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1960. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

1942. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

2020. Innergård vid Rektorsgatan. Foto Kirsi Söderberg

2020 österut mot Vasagatan. Tomten Gad 3. Foto Kirsi Söderberg

2020. Foto Kirsi Söderberg

2020. Foto Kirsi Söderberg

1980. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

mästermans källa

Mästermans källa är belägen i Kyrkbackens nordöstra hörn och ansågs förr ha stadens bästa vatten. Från källan fick mästermannen (bödeln) ta sitt vatten. Källan ligger idag en park som är öppen för allmänheten. Brunnskaret är formgivet av Västeråskonstnären KG Lindholm 1960. Före 1600-talet Santa Claras källa.

2018. Foto Kyrkbacksföreningen

1940-tal. Foto Carl Henning. Bildkälla: Västerås stadsarkiv

wallinska kyrkogården

Wallinska kyrkogården invigdes 1818 av dåvarande domprosten i Västerås Johan Olov Wallin. Numera används endast den 1984 anlagda minneslunden i kyrkogårdens västra del. Resterande del av kyrkogården är avkristnad och är park.

2020. Vy mot Svartån. Bildkälla: MG-Foto Marijo Grgic

2020. Foto Kirsi Söderberg

2020. Foto Kirsi Söderberg

1945. Foto SBK. Bildkälla: Västerås stadsarkiv