Föreningens styrelse

Kontakt

Om du vill bli medlem, kontakta vår kassör via föreningens epost.

Medlemsavgiften år 2023 är 200 SEK/hushåll.

Styrelsen består av:

Henrik Tengstrand, ordförande

Tor Mattson, sekreterare

Håkan Nytorp, kassör, medlemsregister och hemsida (tf)

Karin Nordin-Björklund, ledamot

Gunilla (Nilla) Sundquist, ledamot

Per Lantorp, ledamot

Föreningen Kyrkbacken i Västerås

Blåsbogatan 10

 

722 15 Västerås

E-post: kontakt(AT)kyrkbackenvasteras.se