Föreningens styrelse

Kontakt

Om du vill bli medlem, kontakta vår kassör. Medlemsavgiften år 2020 är 100 SEK/hushåll.

Henrik Tengstrand, ordförande

Tor Mattson, sekreterare

Håkan Nytorp, kassör och medlemsregister

Karin Nordin-Björklund, ledamot

Louise Moselius, ledamot

Birger Höök, hemsidan

Föreningen Kyrkbacken i Västerås

Blåsbogatan 10

722 15 Västerås

Epost: kontakt@kyrkbackenvasteras.se