Välkommen till kyrkbacken i västerås

foto: kirsi söderberg

Kyrkbacken eller ”Backarne”

var ursprungligen stadens ytterområde mot norr. Gatunätet med sina slingriga gränder har sedan 1600-talet i stort sett lämnats orört. Genom 1964 års stadsplan skapades förutsättningar för att restaurera och bevara den starkt särpräglade och genuina miljön. Mycket av det gamla Kyrkbacken har därmed bevarats. Gamla hus finns kvar och har restaurerats. Ett flertal byggnader från 1700-talet ger oss en inblick i hur det var att bo här för flera sekel sedan.

Nya hus har tillkommit i stilar som blandar nytt och gammalt. Restaureringen genomfördes av Västerås stad genom Byggnads AB Mimer och av privata fastighetsägare.

Historisk har Kyrkbacken varit uppdelat i tre delar. Längst söderut bodde i stor utsträckning kyrkans personal. Norr därom var det i huvudsak hantverkare och längst norrut bodde dagarbetare samt stadens bödel.

 

föreningen kyrkbacken i västerås

Boende på Kyrkbacken har bildat Föreningen Kyrkbacken i Västerås. Föreningen har rötter sedan 1923. Man bevakar områdets bevarande och utveckling till gagn för såväl de boende som för Västerås som helhet. Kyrkbackens gårdar har sin historia. Denna finns i korthet nedtecknad på de kulturhistoriska skyltar som finns på fastigheterna. Även de gamla gatorna och gränderna är beskrivna.

Föreningen arbetar för att det historiska kan bevaras i samklang med dagens utveckling. Exempelvis områdets skötsel, trafikfrågor, parkering, sophantering och samverkan mot brott och skadegörelse.

Vi ser gärna att du, som har funderingar och tankar på områdets utveckling eller vill bli medlem, kontaktar föreningens styrelse på kontakt@kyrkbackenvasteras.se